این چیه وبلاگ نویسی

وبعد :
ضمن عرض تبریک ، درآستانه ی بهار 1384 که ( لباس ) این چیه ، وبلاگ را هم تن ما هم کرده باشید، باز هم مرغ یک پادارد .
امیدوارم که اهل خانه ی ما هم کم و کسری برای : همبستگی ، نگذارند و اگر هم در این : تعاون ، بگذارند ، خدا خودش جبران کند .
این مهم میسور نیست : مشارکت ، هم مگر زیر سایه ی مسجد محل ما ، که از جایزه ی قرآ ن خوانی شهرداری هم ، محل ما که محروم است .
مظاهر غربی مثل همان شهرداریش ، فقط هم مثلا آ مریکایی آنهم نه ، بلکه شرقی و مثلا ژاپنیش هم ، روسی و آن طرف آبهای خلیج همیشه فارس و حتی اسلامیش هم ، تا حالا که فقط حرف از ( شهر ) داری ، حتی در : مدینه النبی ، هم زده اند ، مثل چه ؟ مثل حرف علمی زدن با منطق ارسطویی ، یا کامپیوتری ، یا ایرانیش : رایانه ای .
چراکه : مشارکت ، برای همزبانی با مثبت یا منفی جدیدش ، باید منتظر رقم دیگرش شد ، تا زبان باز کرد و آنهم برای رقم دیگر حرفی زد .
... ، انظر ... ، لاتجعل مع الله الها آخر ... : قرآن ، بنی اسرائیل .
امیدوارم که مثلا امورمساجد ، شهرداری وووی مسجدی برای این قرآن خوانی ما جایزه ای ، یا به بهانه ی عیدی هم به ما چیزی نده که اگر پس بفرستیم که خوبیت ندارد ، واگر هم قبول کنیم که ( لباس ) ایشان را پوشیده ایم و شریک جرمشان .
تا بعد

/ 1 نظر / 14 بازدید
سعيد

سلام . مبارکا باشه هم سال نو ، هم وبلاگتون و هم ... راستي شما فكر مي كنيد ميشه ؟ همبستگي رو ميگم ... تا بعد