ایران 1404

سلام علیکم

اول تا یادم نرفته سال نو را خدمت شما تبریک عرض کنم و برایتان سالی واقعا نو آرزو نمایم ! یعنی سالی بهتر از سالی که پشت سر گذاشته ایم .

از پریروز دمدمای ظهر و بعد از ظهرش و تمام شب برف خوبی اینجا بارید شکر خدا که زمستان امسال جایش خالی بود ، آخرای شب حدود ساعت 11 بود که برق رفت و تا ظهر فردایش قطع بود ، روزهای قبلش هم هروقت یک بادی مادی می آمد یکی دوساعتی برق می رفت ولی حدود 12 ساعت قطع برق برایمان تازگی داشت !

این در حالی است که مدتها یعنی سالهاست که حرف از چشم انداز ایران 1400 زده می شود و امسال هم اولین سال دهه ی پیشرفت و عدالت را پشت سر گذاشتیم که در آغاز با عنوان سال اصلاح این چیه الگوی مصرف نامیده شد که همه ساله با عناوینی از این دست مقام معظم رهبری نامگذاری می کنند و شاید هم برایش دفتر و دستک راه اندازی می شود و بعبارتی کار آفرینی هم برای یک عده ای می شود !

چند روز پیش رفته بودم اداره ی برق که که این چیه فیش برقی را که اختلاف فاحشی داشت با دوره های قبلی آن پیگیری کنم ، آخه بنده زاده رفته بود دنبال کند که در واقع بازیش داده بودند ! و زنگ زد که جوابش را نمی دهند !

رفتم و دیدم که بنده خدا راست می گوید ! فقط برای این نبود که مامور این چیه کنتور نویس در دو دوره ی قبلی حق اشتراک را نوشته بود و همه ی مصرف برق چهار پنج ماهه را در دوره ی اخیر آورده بود و ما را مشمول جریمه ی کارکرد بالا نموده بود ! بلکه واقعا کسی نبوده که به بنده زاده پاسخگو بوده باشد و حرف خودشان را زده بودند ! نه اینکه ببینند مردم چه می گویند و با توجه به مسئله ی مردم پاسخگو باشند !

بگذریم یک نوشته ای تقدیم رییس اداره ی برق کردم و ایشان ، البته سر دفترشان ، چراکه بنده که جناب رییس را زیارت نکردم ، بله ایشان ارجاع دادند به همان آقایی که پاسخگوی ما نبودند و ایشان هم با لبخندی ملیح در مقابل پرسش بنده که جواب می خواستم فرمود بروم یک هفته ی دیگر بیایم .

خب یکی روز که دونفر ما را کشانده بودند اداره ی برق که تا محل مسکونی ما فاصله ی کمی نداشت و صرف نظر از هزینه ی رفت وبرگشت وقتی را هم : " مصرف " کرده بودیم برایش و حالا باید هفته ی دیگر هم : " مصرف " می کردم که : " مصرف " شد و فرمودند : فرستادیم استان تا پاسخ دهند و هنوز نیامده !

بنده فقط گفتم که فردا یعنی 27 اسفند آخرین مهلت پرداخت ( حق الزحمه ی ) ایشان است ، یعنی آخرین مهلت پرداخت این چیه فیش برق ، و اگر فرمان را اجرا نکنیم یک وقت گرفتار قطع برق نشویم ؟ فرمودند : مشکلی نیست ، قطع نمی فرمایند .   

 

/ 0 نظر / 30 بازدید