تبریک

وبعد :
هم ( سال نو ) و هم بگویی نگویی می شود مثلا هوا را هم بهانه کرد و سرکار نرفت .
ولی ، اگر درعالم بیکار دیدی ، من هم بیننده ی دوم آن .
... علیکم ال (سلام ) .
(سال نو ) شماهم ( مبارک ) .
آری ، چه ( عیبی ... داره ) ؟ سال همبستگی به فرمایش ( شما ) هم مبارک ؟ مگر حکما عیبدار هم باید باشه و مال پای لنگ هم ؟
مثل مثبت و منفی قدیم ، یا منفی و مثبت جدیدش ؟ و مرگشان هم برای همسایه ، خوب !
خب ، اگر اجازه بفرمایید بیشترازاین وقت گرانبهایتان را نگیرم ورفع مزاحمت نمایم ، هرچند وظیفه ی من کوچکتر بود که اول خدمت برسم ، بزرگواری فرمودید ، ( خدا حافظ شما ) هم ، تابعد .
گیرنده : ی ... و ب ... .

/ 1 نظر / 17 بازدید
چکاوک

سال نو مبارک . با آرزوی سالی پر از خير و برکت