: ( اطاق ) بيان

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بنابراين نمي توان دليلي اقامه كرد كه چرا زبان عربي براي دين اسلام و وحي و قرآن از ميان ديگر زبان ها برگزيده شده بود، جز آن كه پيامبر آن، عرب زبان بود و اين طبيعي است. اين انديشه مركزي قرآن كاملاً موافق با جهان بيني گسترده است كه قرآن آن را بيان مي دارد، بنابراين زبان، قداست خاصي ندارد .

                             روزنامه ي صبح كيهان – سه شنبه 13 ارديبهشت 1384.

 

بسم الله الرحمن الرحيم ، الرحمن ، علم القرآن ، خلق الانسان ، علمه البيان ، ... .

      وبعد ، در گردش پريشب اين را هم در صفحه ي مقالات روزنامه اي كه زحمتش را برايم مي كشي تحت عنوان : ( قرآن و زبان عربي ) ديدم .

     مي ( بيني ) م كه براي پاسخ به پرسشي مثل آن كه : ( چرا زبان عربي براي دين اسلام و ـ همچنين ـ وحي و قرآن ـ هم ـ از ميان ديگر زبانها ـ ي ؟ ـ برگزيده شده ـ ؟ ـ بود ) ، و همچنين هنوز هم چرا مثلا اذان و اقامه ي نماز هم به زبان عربيست ؟ : ( نمي توان دليلي اقامه كرد ) ، جز آنكه پيامبر آن ، عرب زبان : ( بود . ) .

    اين هم : ( طبيعي است ) كه در : ( چهار ديواري ) جهان بيني و : ( گسترده ) ي آنهم : ( انديشه ) ي مركزي و قرآني آنهم : ( كه آنرا قرآن بيان مي دارد ) ، : ( اطاق ) زبان هم : ( قداست ـ ي ـ هم ندارد . ) .

    حالا ، كاري به گوينده يا قلم بدستش نداريم ، : ( چرا كه ) با حرف يا قلم كه : ( علم الانسان مالم يعلم ) سروكار داريم و شكر خدا هم گوينده يا نويسنده باب طبع ،  چرا كه : ( مي ) بينيم : ( فارسي ) زبان بود !

     اميدوارم كه هنوز هم باشد و مارا واجب التعليم زبان ديگر ( زبانها ) يي كه فرمودند نفرمايند و آنهم ( قدسي ) آن ، كه بقولي : ( زنگ خطر ) ش را به صدا يا نوشته در آوردند .

    چرا كه ، اگر به ( بيان ) قرآن  ماراهم دعوت به تفكر يا انديشيدن كرده باشند ، ( فرادا ) ي عقل يا خرد مان حكم يا راي به : ( اقامه ) جماعتش در : ( محل ) ش : ( مي ) دهد .

                                                                                          والسلام .

     امروز كه ، باكار زير نم نم و رگبار باران ديروز ، كمي كسالت داشتم ،‌ زحمت ماشين كردن اين را هم برايت كشيدم ، زحمت الباقي چي ؟

 

/ 0 نظر / 12 بازدید