درک يا دريافت

بسم الله الرحمن الرحيم ، ياايهاالمزمل ، قم الليل ... ، ان ناشئه الليل هي اشد وطاواقوم قيلا ... .
سلام عليكم .
جونم براي دخترم كه خالي از درك و دريافت نيست بگه كه اول روز مبعث را تبريك عرض مي كنم ، در ثاني براي مسئله ي ادراك كافيست در مثلا همين نوشته كه پيش چشمه وبعدش ، : ( يا ) ازطرف ديگر تاهمين نوشته را در نظر بگيري ، آنگاه مثلا در يادآوري هم همينطوره ، حافظه و انديشه ، : (او ) انديشه و حافظه را پيش از آن و پس ازآن داريم ومي ماند : ( ترتيل ) اين سه و مقصود داداش محمدم از : تاسه نشه بازي نشه ، هم كه گفته شد ، همينه .
واما مجله ي ( ذهن ) كه در وبلاگ ( هنر همبستگي و ... ) آمده ، هم عرض شود كه چون ديروز تا دير وقت كار مي كرديم كه براي امروز نماند كه بريم سر كار جديد ، كه نشد ، : ( چرا كه ) تا دير وقت هم در جلسه ي هفتگي با همسايه ها بوديم وتا بياييم و نماز عشا !؟را بخوانم و يه لقمه شام بخورم بخوابيم از نصف شبم گذشت و صبح كه براي نماز بيدارت كردم دلم نيامد داداش را كه خسته بود بيدار كنم كه بريم سركار ، فرصتي دست داد كه شماره ي يك و ( سخن نخست ) آن مجله را نگاهي بيندازم .
سخن مثل فرمايش شهيد مطهري در پاورقي اصول فلسفه وروش رئاليسم بود و از قضا تعبير هم همان : ( دانش ) ، دانستن و معرفت يا شناخت .
( چراكه ) استاد شهيد هم سخن را با دانش راه انداخته اند و به قبل و بعد : ( يا ) بعد و قبلش كار چنداني ندارند ، همينطور به فرق دانستن و شناختن ( يا ) شناختن و دانستن مثل : ( اول الدين معرفت ... ) .
ضمن اينكه در جاي جاي پاورقي هم دارند كه : ما تا ( ذهن ) را نشناسيم دانش و منجمله : ( دانش معرفت ) ي كه در آن سخن مجله آمده را هم نداريم .
در همان اولاي سخن نخست مجله آمده : ... از آن جهت كه موضوع اين دانش، مقوله‏ى «معرفت‏» - كه از اهم واشرف حقايق است - مى‏باشد داراى اهميت ذاتى ويژه‏يى است و از آن حيث كه بدون شناخت «شناخت‏»، فلسفه - بلكه‏ساير علوم نيز - ممكن نخواهد شد، ... .
فعلا خدا نگهدارت – پدر .

/ 0 نظر / 12 بازدید