: مكتوب يا نوشته نشده اي .

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بسم الله الرحمن الرحيم ، ... ، الله لا اله الا هو الحي القيوم ... .

     برنامه ي سوال شبكه ي دوي سيما ، سلام عليكم .

     در دومين قسمت پخش آن برنامه ، مجري محترم تحت عنوان ( پرونده ) ي بانك و بانكداري مطالب سودمندي فرموندن ، وليكن با توجه به تلفن و تماسهاي ديگر كه پخش شده ، جز يك مورد ، همگي كار چنداني به آن مطالب نداشتند كه مثلا بانك شاهنشاهي ، سپه و مشترك ايران و ديگر كشور ها مثلا انگليس ، چرا و چگونه در اين مملكت جا باز كرد و با خود چه آورد و چه برد ، ( چرا كه ) مثل مثلا ( كلاس ) ش هم هنوز ( بانك ) به گوش ميرسد .

     پرسش ديروز بنده زاده را نيز ميتوان با پرونده ي بانك و بانكداري هم پاسخ داد ، براي همين كه براي ( رسيدن به پاسخ پرسش ) ، اين راه حل را هم پيشنهاد كرده باشم ، هر چند ( كارشناسان )دست اندر كار آن برنامه در اين زمينه كارشناسترند .

در ضمن بهترش اينس كه مثل مثلا بحث پس از پخش فيلم سينمايي ، مثلا در برنامه ي سينما يك شبكه ي يك سيما ، همراه با بحث هم باشد ، ( چرا كه ) پرسش فقط اين نيست كه از اين رهگذر هم به مثلا وامي رسيد يا بهتر رسيد ، حالا به چه    قيمت ؟ آيا به چنين پرسشي مثلا مجري محترم آن برنامه ، و  اتاق فرمان ووو توان نزديك شدن را دارند ؟

     با تشكر از وقتي كه صرف شد ، والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته ،           احمد علي يزدي ، از خوي كوي وليعصرش ، كه حتي بانك مثلا ( سپه ) ضرر ده هم ندارد ، حتي با ساختماني آجري ، چه رسد به سنگ شده و با سنگ گرانيت هم ، حالا بر و دونبش و ديگرش هم بماند .

 

/ 0 نظر / 15 بازدید