منطق يک و دو

سلام فرزندم !
فكر مي كنم مي دانستي ، كه وقتي از سر كار آمدم و سلام كردم ، گفتي : آقا ازغدي تازه شروع شده .
هر چند فقط لباس رويي را درآوردم ، ولي بالباس خاكي زيري نشستم كه از : آزادي در ( يك ) و ( دو ) ، يا دو ( و ) يك ايشان هم ، مثل يك ( و ) صفر يا صفر ( و ) يك جديدش ، در سال گذشته : ( عقب ) نمانم .
در ميان يك و دو هم مثل ممكن الوجود : ( خاص ) يست كه نه هست ( و ) نه تيست و نه حالا يكي از اقسام يك ( و ) دو مقابل يك ديگر ، كه حالا گويا به هيچ ( يك ) هم : ( نمره ) صفر هم داده نشده !
پس ، قضيه حل گشت ! ديگه بقول رياضي هم ، مثلا در كلاس سوم ابتدايي جمهوري اسلامي ايران هم ، خيالت آسوده كه ديگر : صفر ( شام ) ي كباب تقسيم ، نمي شود .
حالا ، در نهضت سواد آموزيش هم ، آيا چنين ؟ مي توان منتظر ماند تا شب جمعه .
پس ، تابعد .
گيرنده : سيما ( يك ) .

/ 3 نظر / 16 بازدید
سعيد پرتويي

سلام عليكم ، در مورد چيزايي كه از ( صفر و يك ) يا ( صفر يا يك ) ، گفتيد يه چيزايي هست كه منم بهش معتقدم و سوال برنگيزه ، جريان صفر شامي كباب رو هم از سوم ابتدايي به ياد دارم ، بماند ( ! ) ، ولي متاسفانه اين هفته صحبتهاي آقاي ازغدي رو ( نشنيدم ) ، بازهم اميدوارم كه موفق باشيد .

احمدعلي يزدي

عليكم السلام . نمي دانم حق اظهار نظرتان نسبت به نوشته ام را ، چقدر مي توان با تشكرم بجا آورد . فقط اميدوارم مثل مردان عمل اقدام فرماييد در خواندنش . بهنگام انديشه ، انديشيدن و نتيجه رساندن نيز ، باز اميد به اينست كه از نتيجه گيري هم ، باز بنده اي را كه خدايش از نعمت عمل ( يا ) كاري مثل شنيدن يا خواندن حرفي محروم نكرده ، بي خبر نگذاريد ، باشد كه با تشكر ، انشاءالله شكر خالق را هم بجا آورد . متاسفانه خبر ندارم كه آن سخنراني برادر رحيم پور ازغدي ، آيا تكرار دارد ؟ يا تكرارش كي پخش مي شود . باز هم اميدوارم در حرف و عمل هم موفق ( تر ) باشيد و خدانگهدارتان .

فرزند پدر و مادري

سلام ( عليكم ) . يادآوري : انا خلقناكم من ذكر و ال ... ، قرآن ، منجمله براي عمل . واميدوارم ( مثل ) مرد و منجمله مرد عمل خواند. والسلام ( عليكم ) و رحمه الله و بركاته .